Kancelaria Notarialna dr Robert Fronc

Kancelaria Notarialna dr Robert Fronc

Specjalizacje

  • sporzadzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokum.
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i pap. wartościowych
  • sporządz. innych czynności wynik. z odrębnych przepisów

Kontakt

POMOCPRAWNA.INFO